Prismodtagerne annonceres her på siden
efter uddelingen under Copenhagen Comics
søndag d. 7. november 2021.