Prismodtagerne annonceres her på siden
efter uddelingen under Copenhagen Comics
lørdag d. 23. februar 2019, kl 18.